Contabilitate Expertiza > Consultanta financiara si fiscala

Consultanta financiara si fiscala

Serviciile ALPHA FINANCIAR ADVISORS includ:

– Consultanță privind legislația financiar – contabilă și fiscală aplicabilă fiecărei societăți în parte;
– Asistență pe perioada controalelor și investigațiilor fiscale;
– Analiza structurilor financiare;
– Informări periodice, în funcție de frecvența modificărilor legislative;
– Analiza datoriilor si creantelor;
– Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
– Identificarea oportunităților fiscale și exploatarea acestora;
– Consultanță la calculul taxelor directe, indirecte (TVA – sfera de aplicare, persoane impozabile, operațiuni impozabile, procedură de rambursare etc. Impozit pe profit – soluții, accize, taxe locale, asigurari sociale, etc);
– Asistență în timpul inspecțiilor fiscale derulate de către organele specializate ale Statului;
– Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente și nerezidente;
– Optimizarea impozitelor și taxelor de plată.