Contabilitate Expertiza > Salarizare si administrare personal

Salarizare si administrare personal

Serviciile ALPHA FINANCIAR ADVISORS includ:

Întocmirea contractelor de muncă
– Întocmirea dosarelor de personal;
– Întocmirea și transmiterea Registrului electronic de evidență a salariaților;
– Relația cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă);
– Întocmirea statelor de plată, calcularea salariilor în funcție de pontajele primite de la client;
– Întocmirea adeverințelor pentru salariați;
– Întocmirea și depunerea declarației 205;
– Întocmirea declarațiilor lunare și depunerea acestora la Administrația financiară;
– Completarea ordinelor de plată privind datoriile salariale și informarea lunară a clientului privind datoriile acestuia;
– Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile și indemnizațiile sociale de sănatăte.