Contabilitate Expertiza > Servicii de contabilitate

Servicii de contabilitate

Serviciile ALPHA FINANCIAR ADVISORS includ:

– Cercetarea situației depunerii declarațiilor fiscale precum și a fișei de plătitor, la data preluării precum și periodic pe parcursul colaborării;
– Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivității informațiilor necesare înregistrării acestora în contabilitate;
– Evidența analitică și sintetică a clienților, furnizorilor;
– Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării;
– Înregistrarea tranzacțiilor în ordinea cronologică și logică a realizării acestora;
– Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și cartea mare;
– Întocmirea balanței de verificare lunare, efectuarea tuturor verificărilor și închiderea lunii;
– Întocmirea declarațiilor fiscale și a deconturilor de TVA către bugetul de stat;
– Întocmirea și certificarea bilanțurilor semestriale și anuale;
– Evidența contabilă a salariilor, cuprinzând statele de salarii, întocmirea declarațiilor aferente;
– Asistență în întocmirea dosarului de Inventariere obligatoriu anual;
– Rapoarte de analiză financiară a firmei (cash flow, profitabilitate, analiza investițiilor);
– Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
– Analiza cheltuielilor și confruntarea acestora cu veniturile obținute prin angajarea acelor cheltuieli;
– Întocmirea raportării contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi;
– Refacerea evidenței contabile;
– Analiza financiară a contului de rezultate;
– Analiza cash-flow-urilor companiei;
– Consultanță financiară și analiza sistemelor de credit, leasing.